Over ons

Projectbeschrijving STREETeyeopener, Purmerend, 24 juni 2011

Aanleiding

Bij het 40 jarig Jubileum van de Oecumenische Taborkerk te Purmerend (3 april 2011) werd in de kerkdienst een bijbelverhaal gelezen, waar “in het voorbijgaan” een mens een nieuw levensperspectief ontvangt. Dit bracht de Protestantse Gemeente Purmerend en de RK Paulus Parochie ( de “bewoners” van de Taborkerk) ertoe om in de stad Purmerend een bijdrage te willen leveren aan het welzijn van mensen door hen “in het voorbijgaan” een positieve gedachte mee te geven. Zo is gekozen voor een groot beeldscherm ergens in het centrum van de stad met een regelmatig wisselende STREETeyeopener, in tekst en beeld.

Doelstelling

Door “tekst en beeld” wordt een positieve bijdrage geleverd aan het dagelijks leven van de voorbijgangers. Tekst en beeld bevorderen het gemeenschapsgevoel van stadsgenoten. Deze doelstelling wordt uitgewerkt via:

 1. beeldscherm in de publieke ruimte in het centrum van de stad
 2. interactieve website met forum, zodat burgers met elkaar kunnen communiceren naar aanleiding van tekst en beeld en zelf eigen teksten aanleveren.

Voorwaarden voor de uitwerking

De wisselende ‘teksten met beeld’ dienen het volgende karakter te hebben:

 • verrassend
 • tot nadenken stemmend
 • bezinnend
 • prikkelend
 • positief en samenbindend
 • wijs en met humor
 • inclusief

De teksten en beelden mogen niet kwetsend zijn, niet badinerend of kleinerend, niet manipulatief en ze mogen geen burgers uitsluiten. Bovendien mogen zij niet te zeer “reclame” maken voor bepaalde levensbeschouwelijke of maatschappelijke instituten en overtuigingen. Het taalgebruik en beeldgebruik moet kwalitatief van waarde zijn ( geen “tegeltjeswijsheid” ).

Praktische uitwerking

Een redactie, in eerste instantie gevormd door de initiatiefnemers, heeft de volgende taken:

 • zelf teksten en beelden maken
 • door anderen aangeleverde teksten en beelden beoordelen en selecteren
 • vormgeving en publicatie beheren
 • website beheren
 • feedback beheren

Technisch beheer en financiën

Een beheersgroep heeft de volgende taken:

 • technisch beheer van beeldscherm en website
 • financiële coördinatie

Toetsing van de doelstelling

Na één jaar praktijk wordt in redactie en beheersgroep geëvalueerd of de doelstelling wordt gehaald. Bouwstenen voor deze evaluatie zijn o.a. de volgende meetpunten:

 • hoeveel inzendingen van tekst en beeld kwamen in één jaar binnen?
 • hoeveel reacties kwamen er op de website?
 • van welke aard waren deze reacties.

Regie

Regie en coaching van STREETeyeopener blijven – vooralsnog - in handen van de initiatiefnemers.

Realisatie

STREETeyeopener is een initiatief van en voor Purmerenders, waarbij voor de realisatie ondersteuning gezocht wordt bij de gemeente op juridisch en financieel gebied, bij zowel maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties als bedrijven in de hoedanigheid van sponsors en bij particulieren voor inhoudelijke bijdragen. Het project is globaal geformuleerd waarbij we uitgaan van flexibiliteit in de uitwerking. Een eerste oriëntatie leidde naar een outdoor scherm met LED-verlichting (energiezuinig, rekening houdend met ondermeer temperatuur, vochtigheid en andere weersomstandigheden). Een en ander vergt uiteraard nader gepreciseerd onderzoek met advies van een technicus. Een denkrichting geven ondermeer de websites:

Beveiliging tegen vandalisme is bedacht en mede begroot. Wat betreft de locatie van het scherm is de kruising Kaasmarkt /Padjedijk/ Peperstraat/Hoogstraat een topkeuze vanwege de vele passanten die uit vier richtingen komen.

Niet 'buiten', maar 'binnen'

We gingen op weg naar de gemeenteraad om het te presenteren als een burgerinitiatief. Het moet een brede basis kunnen krijgen in Purmerend. Het moet iets worden voor en van Purmerenders. De raad ontving het positief, ook al bracht het ons geen geld in het laatje. Dat geld haalden we inmiddels wel elders bij fondsen binnen - zo veel dat we nu twee binnenschermen kunnen bekostigen. Niet echt op straat dus: buitenschermen zijn erg duur vanwege de noodzakelijke hoge lichtopbrengst en bescherming tegen vandalisme. We besloten om de locaties naar binnen te verplaatsen. Uiteindelijk kwamen op twee locaties schermen te staan: in het Waterlandziekenhuis (officiële ingebruikname op 22 november 2012) en in de Bibliotheek Waterland (24 november 2012).

Initiatiefnemers STREETeyeopener

 • Rien Brak
 • Gerard Nieuwburg
 • Aty van Noort
 • José van Sante
 • Erik Vermeulen

Contactgegevens

Dhr. M.J. Brak
Sawahstraat 43
1448 BB Purmerend
tel. 0299 - 414600
e-mail: rienbrak{at}hotmail.com